Achizitie Servicii de organizare de expozitii, targuri si congrese

ADMINISTRATIA PIETELOR SECTOR 5 intentioneaza sa achizitioneze urmatoarele conditii:
1.1 Servicii de organizare de expozitii, targuri si congrese – Cod CPV 79950000-8 , contract perioada 6 luni – valoare estimata 280.000 lei.
2) Achizitia se deruleaza in conformitate cu prevederile art. 7 alin. 1) lit. d) din Legea 98/2016 si HG nr 395/2016
In acest sens, autoritate contractanta elaboreaza o procedura/norma proprie de achizitie, care va fi transmisa tuturor operatorilor economici interesati, odata cu celelalte documente ale achizitiei (documentatie de atribuire).
3) Termen de raspuns la prezentul anunt, respectiv de transmitere a intentiei de participare la prezenta procedura: 01.07.2021(data primirii la destinatar).
4) Date de contract ale autoritatii contractante:
– sediu: Sos Alexandriei nr.3-5;
– e-mail: iinfo@administratiapietelor5.ro;

– Tel: 021.423.39.65
– persoane de contact : Glejaru Mirela.
 5) Modalitate de transmitere a intentie de participare: prin delegat (adresa scrisa), fax, e-mail.
(Va rugam sa verificati primirea comunicarii dvs.)
 6) Data estimata de semnare (incepere) a contractului: 15.07.2021.